Vergoeding

God onderhoud Matthias’ gezin door de spreekbeurten, de evangelisatie trainingen die hij geeft door Nederland heen en zijn werk als freelance webbouwer. De vergoeding voor de spreekbeurt en de vergoeding van de reiskosten laat hij echter volledig aan de organisatie over. Het motto is wat Jezus zegt:

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

HSV Matteus 10:7-8

Daarnaast staat dan weer de tekst:

Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard.
HSV Lukas 10:7

en

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral aan hen die arbeiden in het Woord en in de leer. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard.
HSV 1 Timoteus 5:17-18

Om deze reden heeft Matthias ervoor gekozen om voor de spreekbeurten en evangelisatie trainingen geen vast bedrag te vragen, maar het volledig aan de organiserende partij over te laten.